Co możemy razem zmienić,
aby życie było aktywne,
zdrowe i z sensem?
Bez względu na wiek!

Wszyscy chcemy żyć dłużej
i w dobrym zdrowiu.

Faktem jest, że średnia życia wydłuża się w tempie, które zaskakuje wszystkich i za którym nie nadążają zmiany, które umożliwią osobom w wieku emerytalnym, niezależne, komfortowe i aktywne życie. Chodzi tutaj o życie z sensem, we wszystkich jego aspektach: mieszkania, korzystania z przestrzeni publicznej i transportu, uczestniczenia w życiu społecznym i kulturowym, wykorzystania kompetencji, pracy czy wreszcie dostępności i jakości opieki medycznej.   

Współpraca w Grupie Tematycznej AHA! to nie tylko szansa na rozwój biznesowy czy społeczny, ale przede wszystkim sposób na kreowanie bardziej dynamicznego, zdrowszego i satysfakcjonującego życia dla każdego, niezależnie od wieku.

Jesteś
przedsiębiorcą,
działaczem,
samorządowcem?

Nawiązuj nowe relacje
i rozwijaj sieć kontaktów!

Dziel się informacjami,
wiedzą i doświadczeniem!

Uzyskaj dostęp do
zasobów i Ekspertów!

Promuj własną działalność
i zdobywaj partnerów!

Bierz udział w wydarzeniach
projektach i inicjatywach!

Kogo zapraszamy do współpracy?

Sanatoria i szpitale, domy opieki, przychodnie i gabinety

świadczące opiekę medyczną, otwarte na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, społecznych, organizacyjnych czy procesowych

Organizacje społeczne i NGO

pracownicy zaangażowani w definiowanie i realizację projektów o charakterze innowacji społecznych, obywatelskich, opracowujący projekty odpowiadające potrzebom AHA

Liderzy zmian

eksperci, praktycy, pracownicy organizacji, które wspierają innowacyjność i przedsiębiorczość, specjalizujący się w rozwiązaniach AHA;

Uczelnie, centra naukowe i centra transferu technologii

wspierające zespoły badawcze

Start-upy oraz MŚPy

planujące wprowadzenie nowych produktów i usług

Władze lokalne i samorządowe

odpowiedzialne za wprowadzanie polityk dotyczących AHA

Fundatorzy, inwestorzy i managerowie

poszukujący wyzwań lub projektów inwestycyjnych;

Przedsiębiorcy

osoby zaangażowane bezpośrednio w tworzenie i dostarczanie produktów i usług, adresowanych na rynek AHA

Zgłoś swój projekt do
Mapy Innowacji AHA

Odkryj potencjał swojej wizji dzięki Mapie Innowacji AHA! 

Głównym celem mapy jest nie tylko stworzenie mapy potrzeb dotyczących projektów z obszaru Aktywnego Zdrowego Życia (AHA), ale również zapewnienie możliwości integracji i koordynacji współpracy w szerokim ekosystemie innowacji w tym nawiązywania kontaktów pomiędzy różnymi interesariuszam.

Pamiętaj, że zgłoszenie Twojego Projektu jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązuje Cię do żadnych konkretnych działań. Jednak dołączenie do naszej mapy daje Ci nie tylko możliwość promocji swojej idei, ale także dostęp do inspirujących informacji o innych projektach obecnych na Mapie Innowacji AHA.